Åtte husstandar på Tangen utan vatn: – Vanskeleg å seia kva problemet er