Dette senteret har nytt styre, ny dagleg leiar og sett ned kapitalen