Kva er scenarioet for næringslivet i Vestland etter koronpandemien? Sjå presentasjon av ny rapport her