Ikkje mykje minna om haust i Indre Sogn denne dagen