Høyanger vann kampen om kor ho skal liggje. No vil han ha med seg Vik for å betre ferjetilbodet frå åttitalet