Ho lokkar gamle kundar til ny arbeidsgjevar i turbofart: – Stolt og kry