Ho ser fram til å få det nye miljøvenlege kunstgraset på plass