Får 300 000 for å sjå på elektrifisering av oppdrettsanlegg