Kaiplanar: – Treng mykje informasjon før me i det heile kan gjere vurdering