Då syklistane inntok skogane vart det kamp om reviret