Leif på Granden: – Når eg ser tilbake, så skjønnar eg ikkje korleis eg har makta og klart det