Norway’s best prega av usikre tider: Kuttar 20 årsverk