Fylkesveg 55 Sognefjellet er mellombels stengt grunna uvêr i fjellet. Det blir ny vurdering i morgon klokka 10:00.