Arne har 40 år som politi bak seg: – Livet er ikkje for amatørar, det krev mykje