Samde om nye viktige krisetiltak - vil gjera kvardagen litt mindre krevjande