Gøran er prosjektleiar for eit nystarta selskap i Aurland