Den eldste vandraren i gålaget hugsar framleis fløytekaka han fekk av budeiene