Brefestival i Jostedalen - Klargjer skathellebana til marknadsdag