Tove Grane har teikna så lengje ho kan hugse. Teikning og design vart og levebrødet.