Okken kraft holding skal forvalta energiselskap i Lærdal og kafé vart sletta