Tilsette meiner fusjonsprosessen har vore lang og kompleks