Opposisjonen fekk gjennomslag for riva og bygga nytt i Tangevegen 14