Fjord Guiding DA er oppløyst, nytt velværeføretak og oppløysing av investeringsselskap