I 2017 sa Statkraft at dei ville ta vare på, og modifisere K1-trappene. Difor stengjer dei no.