Meiner utsetjinga av sesongstarten kan gje eit pusterom