Luster har lågast grunnskulepoeng i Indre Sogn, men desse elevane er ikkje bekymra