Kranene kan opne, men reaksjonen er blanda hjå serveringsstadane