Travel sundag for Vegvesenet, ni vart anmeldt på Håbakken