Lærdal Sosialistisk Venstreparti om eigen politikk