Ana-Maria skal styre skuta - dette er dei førebelse planane for Kaffistova