KS ber om open høyring om endringar i plan- og bygningslova