Utrykte misnøye: – Me føler me har fått for lite att for arbeidet