Mattilsynet: – Utskyting bør skje i løpet av eitt år