Kansellerer avgangar på Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella