Fem søkjarar til stillinga som leiar i pleie og omsorg