Normal drift på Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella