Klimarapport krev handling - Auk norsk matproduksjon og sjølvforsyning.