Røykutvikling i Årdal – fire personar var inne i bygget