– Me har ting å utvikle, men går uansett med rak rygg