Fylkesrådmannen positiv til overføring av SFE-aksjar til kommunane