Desse eigedommane har blitt tinglyste den siste veka