Lærdal i landstoppen på kneoperasjonar, startar opp att med hoftekirurgi