Hydro reduserer produksjonen grunna fallande etterspurnad