Ordføraren om planane om fleirbrukshall i Sløvåg: – Vert noko vi må vurdere