Adresserot i Luster gjer politiet uroa for at naudetatane ikkje skal finna fram