Samarbeider om felles lag for å leggja betre til rette for damefotballen