Oppgraderer sjukehuset i Lærdal, vil oppleva korte straumbrot neste veke