Det gjekk eit nytt ras: Rasfare gjorde at Finnsåstunnelen laut stengja. No er han open att