Sjå bileta: Fjellsportfestivalen vart opna med eit plask