Ungdommens kommunestyre vil endre på bussrutene i Luster: – Ein vert avhengig av å ha lappen